S I M E D O N I A

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

Simedonia je projekat, koji je nastao iz prijateljstva, kolegijalnosti i ljubavi prema deci. Pojam simedonia (symhedonia) je reč grčkog porekla, koju možemo definisati kao “simpatiju za sreću drugih ljudi.” Prvi put smo se susrele sa ovim pojmom, kada smo polagale ispit “Inkluzivno obrazovanje” na Master studijama Pedagogije. Tada smo odlučile da dve kreativne ideje spojimo u jednu. Tako je nastala Simedonia – emocija kao pokretač. Ono što je činjenica jeste da naše društvo, daje manji fokus emocionalnoj inteligenciji (EQ) naspram koeficijentu inteligencije (IQ). Kroz ovaj projekat bi se deca 1-4 razreda, kroz kreativne i edukativne radionice, koje uključuju raznovrstan sadržaj, emocionalno opismenjavala. Ono što je cilj našeg programa jeste, da se kroz devet tematskih radionica deci približi emocionalna pismenost. Na početku bi svako od polaznika radio emocionalni upitnik, Klod Štajnera, na osnovu kojeg bismo imali uvid u dečiju emocionalnu pismenost i nakon radionica bismo isti taj upitnik ponovili, kako bismo uporedili rezultate, koliko je polaznik napredovao od početka do kraja trajanja svih devet radionica. Na našem sajtu, u odeljku Radionica imate više detalja o samim temama koje bi se obrađivale i ciljevima radionica, a u odeljku Blog imate prilike da čitate tekstove, vezane za emocionalnu pismenost i emocionalnu inteligenciju, na svim poljima. Naravno, možete biti slobodni da nam se javite, ukoliko želite da pišemo na neku određenu temu, koja se tiče emocionalne inteligencije. Želimo da širimo svest o emocionalnoj pismenosti svakog od nas. Krećemo sa radionicama dece mlađeg školskog uzrasta, ali se nadamo da ćemo imati različite programe i za stariju decu, ali isto tako i za roditelje. Radujemo se, da vam ovaj sajt može koristiti i da ćete sve ono što saznate, koristiti u radu na sebi.